• /'dӡendә/

  Thông dụng

  Danh từ

  (ngôn ngữ học) giống
  masculine gender
  giống đực
  feminine gender
  giống cái

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  giống
  gender bender
  bộ uốn giống (đực/cái)
  gender changer
  bộ đổi giống
  gender changer
  bộ đổi giống (đực/cái)
  gender mender
  bộ đổi giống (đực/cái)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X