• /gil/

  Thông dụng

  Danh từ, (cũng) .Jill

  (viết tắt) của Gillian
  Cô gái, bạn gái, người yêu
  Jack and gill (Jill)
  chàng và nàng
  every Jack has his Jill
  nồi nào vung đấy
  Gin (đơn vị (đo lường) khoảng 0, 141 lít ở Anh; hoặc 0, 118 lít ở Mỹ)
  Khe núi sâu (thường) có cây
  Dòng suối trên núi

  Danh từ

  mang (cá)
  Yếm (gà)
  Cằm dưới, cằm xệ (người)
  (thực vật học) lá tia (ở mũ nấm)
  to be (look) green about the gills
  trông xanh xao vàng vọt
  to be (look) rosy about the gills
  trông hồng hào khoẻ mạnh

  Ngoại động từ

  Mổ ruột (gà)
  Đánh (cá) bằng lưới móc (làm mắc mang cá vào)
  Bóc lá tia (ở mũ nấm)

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  khe núi sâu

  Hóa học & vật liệu

  hẻm núi hẹp

  Kỹ thuật chung

  cánh nhỏ

  Kinh tế

  ống lường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X