• /['grɑ:ntid]/

  Thông dụng

  Phó từ

  Giả dụ như vậy, cứ cho là như vậy, cứ công nhận như vậy
  granted, she isn't good at English, but is there anyone better than her in this class!
  cứ cho là cô ta không giỏi tiếng Anh đi, nhưng có ai trong lớp này giỏi hơn cô ta chưa!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X