• Kỹ thuật chung

    máy lấy lõi trọng lực

    Giải thích EN: A coring instrument that penetrates downward due to the force of gravity acting upon its mass. Giải thích VN: Một thiết bị lấy lõi xuyên thủng xuống phía dưới do tác động của trọng lực nằm ở phía trên của nó.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X