• Xây dựng

    kiểu kiến trúc Phục Hưng Hy lạp hay Phục Hưng cổ điển

    Giải thích EN: A 19th-century European and American movement to revive the spirit and forms of classical Greek architecture. Giải thích VN: Kiểu kiến trúc Hy lạp cổ điển được hồi sinh bởi người Châu Âu và người Châu Mỹ.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X