• Xây dựng

    ròng rọc đáy

    Giải thích EN: A pulley fastened to an anchor log, used to change the horizontal tension to a vertical tension on a wire line. Giải thích VN: Một ròng rọc truyền động được gắn vào tốc kế của tàu, dùng để chuyển sức căng buồm từ chiều ngang thành chiều dọc theo một thanh kim loại.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X