• Cơ khí & công trình

  dây trung hòa

  Kỹ thuật chung

  dây chống sét
  dây dẫn tiếp đất
  dây đất

  Giải thích EN: A high strength steel wire usually of small gage used to establish a line or grade for air-blown mortar or concrete. Also, ALIGNMENT WIRE, SCREED WIRE. Giải thích VN: Dây thép có độ bền cao thường có trong máy đo sức gió loại nhỏ được dùng để làm đường dẫn hoặc phân loại cho vữa hoặc bê tông được thổi khí.

  dây mát

  Giải thích VN: Dây trung hòa, nối đất, bảo vệ an tòan điện.

  dây nối đất

  Giải thích VN: Dây trung hòa, nối đất, bảo vệ an tòan điện.

  dây tiếp đất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X