• /´ga:djənʃip/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự bảo vệ; trách nhiệm bảo vệ
  Sự giám hộ (tài sản...); trách nhiệm giám hộ (tài sản...)

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X