• /,sju:pə'viʤn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự trông nom; sự giám sát, sự bị giám sát

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sự trông nom

  Điện tử & viễn thông

  sự giám sát (điện thoại)

  Kỹ thuật chung

  giám sát
  backward supervision
  sự giám sát ngược
  Battery, Overload protection, Ringing, Supervision, Coding, Hybrid and Testing (BORSCHT)
  Bảy chức năng giao diện tương tự-số: Cấp nguồn,bảo vệ quá tải, Tạo chuông, Giám sát, Mã hóa/Giải mã lai ghép và đo thử
  building supervision
  sự giám sát thi công
  call supervision
  gói giám sát cuộc gọi
  Call Supervision Message (CSM)
  tin báo giám sát cuộc gọi
  Circuit Group Supervision Message (GRM)
  tin báo giám sát nhóm mạch
  Circuit Supervision Control (CSC)
  điều khiển giám sát mạch
  close supervision
  sự giám sát chặt chẽ
  construction supervision
  giám sát thi công
  construction supervision (landscaping)
  giám sát xây dựng (cảnh quan)
  engineering supervision
  sự giám sát kỹ thuật
  Line-Side Answer Supervision (LSAS)
  giám sát trả lời phía đường dây
  network supervision
  sự giám sát mạng
  network supervision and management
  quản lý và giám sát mạng
  Optical Supervision Channel (OSC)
  kênh giám sát quang
  remote supervision
  giám sát từ xa
  speed supervision
  sự giám sát vận tốc
  supervision of construction
  giám sát thi công
  supervision of train running
  giám sát việc chạy tàu
  supervision of works
  sự giám sát thi công
  time-out supervision
  sự giám sát hết giờ
  time-out supervision
  sự giám sát quá giờ
  traffic supervision
  sự giám sát lưu lượng
  sự giám sát
  backward supervision
  sự giám sát ngược
  building supervision
  sự giám sát thi công
  close supervision
  sự giám sát chặt chẽ
  engineering supervision
  sự giám sát kỹ thuật
  network supervision
  sự giám sát mạng
  speed supervision
  sự giám sát vận tốc
  supervision of works
  sự giám sát thi công
  time-out supervision
  sự giám sát hết giờ
  time-out supervision
  sự giám sát quá giờ
  traffic supervision
  sự giám sát lưu lượng
  sự theo dõi

  Kinh tế

  giám sát
  accounting supervision
  sự giám sát kế toán
  board of supervision
  ủy ban giám sát
  commercial supervision
  sự giám sát thương mại
  democratic supervision
  sự giám sát dân chủ
  engineering supervision
  giám sát công trình
  supervision and control
  sự giám sát và kiểm soát
  supervision of loading
  giám sát việc bốc hàng (xuống tàu)
  supervision of unloading
  giám sát việc dỡ hàng
  tình trạng bị giám sát
  việc giám sát

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X