• /´gə:dən/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thơ ca) phần thưởng

  Ngoại động từ

  (thơ ca) thưởng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X