• Kỹ thuật chung

    lưu tốc kế

    Giải thích EN: A device used to measure the mass flow of fluid through a pipe by measuring the torque of the pipe while it is rotating. Giải thích VN: Một thiết bị dùng để đo khối lượng chảy của chất lỏng qua ống bằng cách đo mô men quay của ống trong quá trình xoay chuyển.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X