• /,hæbi'tei∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ở, sự cư trú
  fit for habitation
  có thể ở được
  Nhà ở, nơi cư trú

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nhà ở
  sự ở

  Kinh tế

  chỗ ở
  nhà ở
  nơi cư trú
  sự cư trú

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X