• /´dweliη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ở, sự ngụ ở; chỗ ở, nhà ở
  Sự dừng lại (ở...), sự chăm chú (vào...); sự nhấn lâu (vào...), sự day đi day lại (một vấn đề gì...)
  Sự đứng chững lại trước khi vượt rào (ngựa...)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nhà ở

  Kinh tế

  chỗ ở
  nhà ở

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X