• /ə'bəʊd/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nơi ở
  to take up (make) one's abode
  of no fixed abode
  không có chỗ ở nhất định
  Sự ở lại, sự lưu lại

  Thời quá khứ & động tính từ quá khứ của .abide

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X