• /'rezidəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ở, sự cư trú, sự trú ngụ; quá trình cư trú, quá trình ở; thời gian cư trú
  hall of residence
  ký túc xá
  to take up one's residence in the country
  về ở nông thôn
  during my residence abroad
  trong khi tôi ở nước ngoài
  Chỗ ở, nơi cư trú, nhà ở; nhà (nhất là cách dùng của người mua bán nhà)
  a desirable country residence for sale
  bán nhà đẹp ở nông thôn
  Dinh thự (nhà lớn, nguy nga tráng lệ)
  in residence
  sống ở một nơi cụ thể (vì công việc, nhiệm vụ của mình)
  Ký túc xá (cho sinh viên) (thông thường mang số nhiều: Residences)
  Queen's University Residences
  Ký túc xá trường Đại học Queens


  Chuyên ngành

  Xây dựng

  căn hộ ở
  dinh
  nơi cư trú
  nơi ở

  Điện

  dinh thự

  Kỹ thuật chung

  nhà ở
  phủ
  sự duy trì
  sự thường trú

  Kinh tế

  chỗ ở
  nhà
  nơi cư trú
  nước cư trú
  thời gian cư trú
  trụ sở

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X