• /'hændful/

  Thông dụng

  Danh từ

  (một) nhúm, (một) nắm; (một) ít (người...)
  a handful of paper
  một nắm giấy
  a handful of people
  một ít người
  (thông tục) người khó chịu, việc khó chịu

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  một dúm

  Kinh tế

  5 bảng Anh

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  lot , mass

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X