• /´spriηkliη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự rải rác, sự lác đác
  a sprinkling of houses
  nhà cửa thưa thớt, lác đác vài cái nhà
  ( + of) một khối lượng nhỏ, một số lượng nhỏ; một ít
  a sprinkling of knowledge
  một ít kiến thức
  a sprinkling of rain
  cơn mưa lắc rắc

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sự phun tưới
  sự tưới
  street sprinkling
  sự tưới (nước)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  noun
  lot

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X