• /´hændi¸wə:k/

  Thông dụng

  Danh từ

  Việc làm bằng tay
  Đồ thủ công
  Công trình do đích thân mình tạo ra

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X