• /kri:'eiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tạo thành, sự sáng tạo (thế giới); sự sáng tác
  the creation of great works of art
  sự sáng tác những tác phẩm vĩ đại
  Tác phẩm; vật được sáng tạo ra
  Sự phong tước
  Sự đóng lần đầu tiên (một vai tuồng, kịch)

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  sự lập
  sự tạo
  sự tạo lập
  sự tạo nên
  sự tạo ra

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  sự cài đặt
  sự chuẩn bị
  file creation
  sự chuẩn bị tệp
  sự thiết lập

  Nguồn khác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X