• /´wə:kmənʃip/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tài nghệ, sự khéo léo
  articles of poor workmanship
  sản phẩm làm xấu
  Tay nghề (công nhân)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự lành nghề
  tay nghề cao
  trình độ chuyên môn

  Kỹ thuật chung

  chất lượng công tác
  chất lượng thi công
  tay nghề
  faulty workmanship
  tay nghề kém chất lượng
  Quality of Materials and Workmanship
  chất lượng vật liệu và tay nghề
  Workmanship, Quality of
  chất lượng tay nghề

  Kinh tế

  sự khéo
  sự tinh xảo
  tay nghề
  tay nghề (của công nhân)

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X