• /´ha:d¸bɔ:d/

  Hóa học & vật liệu

  tấm ép cứng , phiến gỗ ép

  Giải thích EN: A type of fiberboard made of compressed wood chips, which is stiff and water resistant. Giải thích VN: Một loại tấm sợi ép làm từ các vụn gỗ nén, nó cứng và chống thấm nước.

  Ô tô

  ván gỗ ép

  Xây dựng

  các tông cứng
  perforated hardboard
  các tông cứng đục lỗ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X