• /´hed¸kwɔ:tə:z/

  Thông dụng

  Danh từ số nhiều

  (quân sự) sở chỉ huy, tổng hành dinh

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  bộ chỉ huy
  cửa hàng chính
  tổng bộ
  manufacturing headquarters
  tổng bộ quản lý sản xuất
  tổng công ty
  tổng hành dinh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X