• /´pri:sinkt/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều precincts

  Khu vực có tường xung quanh
  a sacred precinct
  khu thánh thất
  Khu vực không cho xe cộ vào
  Khoảng rào, khoảng đất có vườn bao quanh (của một toà nhà, nhà thờ...)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) phân khu (khu vực tuyển cử; khu vực cảnh sát..)
  an election precinct
  khu vực bầu cử
  ( số nhiều) vùng xung quanh, vùng ngoại vi, vùng ngoại ô (thành phố)
  ( số nhiều) ranh giới, giới hạn; ngoại vi
  no parking within the hospital precincts
  không đổ xe trong khuôn viên bệnh viện
  the airport and precincts
  sân bay và vùng ngoại vi


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X