• /´herou¸izəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đức tính anh hùng, cử chỉ anh hùng; thái độ anh hùng
  Chủ nghĩa anh hùng
  revolutionary heroism
  chủ nghĩa anh hùng cách mạng


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X