• /'kʌriʤ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự can đảm, sự dũng cảm, dũng khí
  to keep up one's courage
  giữ vững can đảm, không nản lòng
  to lose courage
  mất hết can đảm, mất hết hăng hái
  to pluck (muster) up courage; to screw up one's courage; to take courage; to take one's courage in both hands
  lấy hết can đảm

  Cấu trúc từ

  Dutch courage
  tính anh hùng (sau khi uống rượu)
  to have the courage of one's convictions (one's opinions)
  thực hiện quan điểm của mình; kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  can đảm

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X