• /´hɔlounis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự rỗng
  Sự lõm sâu, sự trũng vào
  Sự rỗng tuếch
  Sự giả dối, sự không thành thật

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  độ rỗng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X