• /'veikənsi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tình trạng trống rỗng
  Khoảng không, khoảng trống
  a vacancy on a page
  một khoảng trống trên trang giấy
  Tình trạng bỏ không (trong nhà trọ)
  no vacancies
  không còn chỗ trống
  Chỗ khuyết (một vị trí hay chức vụ còn bỏ trống)
  a vacancy in the government
  một chỗ khuyết trong chính phủ
  Sự nhàn rỗi, sự rãnh rỗi
  Tình trạng lơ đãng, đầu óc trống rỗng; sự thiếu suy nghĩ, sự thiếu thông minh
  the vacancy of his stare
  sự lơ đãng trong cái nhìn

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  chỗ trống

  Xây dựng

  khoảng trống, chỗ trống, lỗ trống

  Cơ - Điện tử

  Tình trạng trống, khoảng trống, lỗ khuyết

  Điện lạnh

  chỗ khuyết
  nút khuyết

  Điện tử & viễn thông

  việc làm còn trống

  Kỹ thuật chung

  khoảng trống

  Kinh tế

  chỗ còn trống
  chỗ khuyết
  casual vacancy
  chỗ khuyết tình cờ (việc làm)
  chỗ trống (cần lao động)
  chức vị khuyết
  sự khuyết chức vị, chức vị khuyết, chỗ trống
  tình trạng còn trống

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  fill , overflow

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X