• /´houm¸spʌn/

  Thông dụng

  Tính từ

  Se ở nhà (sợi)
  Đơn giản; giản dị, chất phác; thô kệch

  Danh từ

  Vải thô dệt bằng sợi xe ở nhà

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X