• /´hɔmili/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bài thuyết pháp
  Những lời thuyết lý đạo đức nghe chán tai, những lời dạy đời buồn tẻ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X