• /'lesn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bài học
  to learn one's lesson by heart
  học thuộc lòng bài học
  Lời dạy bảo, lời khuyên
  never forget the lesson of Lenin
  không bao giờ được quên những lời dạy bảo của Lê-nin
  Lời quở trách; sự trừng phạt, sự cảnh cáo
  to read someone a lesson
  quở trách người nào

  Ngoại động từ

  Quở trách, cảnh cáo, lên lớp (ai); trừng phạt
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) dạy, ra bài cho (ai)

  Cấu trúc từ

  to give lessons in
  dạy (môn gì)
  to take lessons in
  học (môn gì)
  to learn one's lesson

  Xem learn

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bài học

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X