• /¸egzɔ:´teiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự hô hào, sự cổ vũ, sự thúc đẩy
  Lời hô hào, lời cổ vũ, lời thúc đẩy

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X