• (đổi hướng từ Humidifying)
  /hju´midi¸fai/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm ẩm ướt

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  gây ẩm

  Kỹ thuật chung

  độ ẩm

  Giải thích EN: The process of increasing the amount of water vapor in air or other gases. Thus, humidification. Giải thích VN: Quá trình tăng lượng hơi nước trong không khí hoặc các khí khác. vì vậy gọi là sự làm ẩm.

  làm (cho) ẩm
  làm ẩm
  làm ướt

  Địa chất

  sự ẩm ướt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X