• /in'kri:siɳ/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ngày càng tăng, tăng dần

  Kỹ thuật chung

  tăng
  increasing demand
  nhu cầu tăng
  increasing demand
  tăng cầu
  increasing function
  hàm tăng
  increasing internal strength by consolidation
  tăng cường độ bằng cố kết
  increasing sequence
  dãy tăng dần
  increasing temperature
  nhiệt độ tăng
  increasing temperature
  nhiệt độ tăng lên
  increasing temperature
  sự tăng của nhiệt độ
  infinitely increasing
  tăng vô hạn
  linear increasing
  gia tăng tuyến tính
  monotonically increasing
  dãy tăng đơn điệu
  monotonically increasing sequence
  dãy tăng đơn điệu
  series of increasing powers
  chuỗi lũy thừa tăng
  strictly increasing sequence
  dãy số tăng
  tăng lên
  increasing temperature
  nhiệt độ tăng lên

  Xây dựng

  tăng lên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X