• /¸haidroudai´næmik/

  Thông dụng

  Cách viết khác hydrodynamical

  Tính từ

  (thuộc) thuỷ động lực học, (thuộc) động lực học chất nước

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thủy động học

  Kỹ thuật chung

  thủy động
  hydrodynamic analysis
  phân tích thủy động lực
  hydrodynamic brake
  hãm thủy động
  hydrodynamic bulging of soil
  sự đùn đất bằng lực thủy động
  hydrodynamic drag
  lực cản thủy động lực
  hydrodynamic head
  cột áp thủy động
  hydrodynamic head
  cột nước thủy động
  hydrodynamic lubrication
  sự bôi trơn thủy động
  hydrodynamic model
  mô hình thủy động lực
  hydrodynamic pressure
  áp lực thủy động
  hydrodynamic pressure
  áp suất thủy động
  hydrodynamic shock
  va chạm thủy động
  hydrodynamic shock wave
  sóng xung kích thủy động
  hydrodynamic stability
  sự ổn định thủy động
  hydrodynamic transmission
  truyền động thủy động lực
  hydrodynamic tunnel
  ống thủy động

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X