• /,lu:bri'kei∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tra dầu mỡ, sự bôi trơn

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự bôi trơn; chất bôi trơn

  Xây dựng

  bôi trơn [sự bôi trơn]

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Sự bôi trơn

  Kỹ thuật chung

  bôi trơn
  atomized lubrication
  sự bôi trơn phun mù
  automatic lubrication
  sự bôi trơn tự động
  bearing lubrication
  sự bôi trơn ổ trục
  black-load lubrication
  sự bôi trơn bằng grafit
  bogie centre lubrication
  bôi trơn cối chuyển hướng
  boundary film lubrication
  sự bôi trơn màng mỏng
  boundary lubrication
  bôi trơn ngoại biên
  boundary lubrication
  sự bôi trơn giới hạn
  boundary lubrication
  sự bôi trơn lớp biên
  boundary lubrication
  sự bôi trơn màng mỏng
  centinuous lubrication
  sự bôi trơn liên tục
  central lubrication
  hệ bôi trơn tập trung
  central lubrication
  sự bôi trơn tập trung
  central system of lubrication
  hệ thống bôi trơn trung tâm
  centralized lubrication
  hệ bôi trơn tập trung
  centralized lubrication
  sự bôi trơn tập trung
  centrifugal lubrication
  sự bôi trơn li tâm
  centrifugal lubrication
  sự bôi trơn ly tâm
  chain lubrication
  sự bôi trơn xích
  chassis lubrication
  việc bôi trơn khung xe
  circulation lubrication
  sự bôi trơn tuần hoàn
  clean oil lubrication
  sự bôi trơn bằng dầu sạch
  complete lubrication
  bôi trơn hoàn toàn
  continuous lubrication
  bôi trơn liên tục
  film lubrication
  sự bôi trơn màng
  film lubrication
  sự bôi trơn thủy động
  fog lubrication
  sự bôi trơn phun mù
  force feed lubrication
  sự bôi trơn bằng bơm
  force feed lubrication
  sự bôi trơn có áp
  force feed lubrication
  sự bôi trơn cưỡng bức
  forced feed lubrication
  sự bôi trơn có áp
  forced feed lubrication
  sự bôi trơn cưỡng bức
  forced lubrication
  sự bôi trơn bằng bơm
  forced lubrication
  sự bôi trơn có áp
  forced lubrication
  sự bôi trơn cưỡng bức
  forced-feed lubrication
  sự bôi trơn có áp
  forced-feed lubrication
  sự bôi trơn cưỡng bức
  fresh oil lubrication
  sự bôi trơn bằng dầu mới
  fuel forced lubrication system
  hệ thống bôi trơn cưỡng bức
  graphite lubrication
  sự bôi trơn bằng grafit
  gravity feed lubrication
  sự bôi trơn nhờ trọng lực
  gravity lubrication
  sự bôi trơn tự chảy
  hand lubrication
  sự bôi trơn bằng tay
  hand lubrication
  sự bôi trơn thủ công
  hard fat lubrication
  sự bôi trơn bằng mỡ
  hydrodynamic lubrication
  sự bôi trơn thủy động
  hydrostatic lubrication
  sự bôi trơn thủy tĩnh
  intermittent lubrication
  sự bôi trơn chu kỳ
  liquid lubrication
  chất bôi trơn lỏng
  lubrication by felt pads
  sự bôi trơn nhờ đệm phớt
  lubrication chart
  bảng bôi trơn
  lubrication chart
  biểu đồ độ bôi trơn
  lubrication chart
  sơ đồ bôi trơn
  lubrication diagram
  biểu đồ bôi trơn
  lubrication film
  màng dầu bôi trơn
  lubrication fitting
  vòi bơm chất bôi trơn
  lubrication oil cooler
  bộ làm mát dầu bôi trơn
  lubrication pipe
  ống dẫn dầu bôi trơn
  lubrication point
  chỗ bôi trơn
  lubrication point
  điểm bôi trơn
  lubrication schedule
  chương trình bôi trơn
  lubrication system
  hệ thống bôi trơn
  manual lubrication
  sự bôi trơn bằng tay
  manual lubrication
  sự bôi trơn thủ công
  mechanical force feed lubrication
  sự bôi trơn (cơ học) cưỡng bức
  mechanical force feed lubrication
  sự bôi trơn có áp
  mechanical lubrication
  sự bôi trơn có áp
  mechanical lubrication
  sự bôi trơn cưỡng bức
  mist lubrication
  sự bôi trơn phun mù
  oil bath lubrication
  sự bôi trơn bằng bể dầu
  oil fog lubrication
  sự bôi trơn phun mù
  oil free lubrication
  bôi trơn không dầu
  oil gun lubrication
  sự bôi trơn bằng ống bơm
  oil gun lubrication
  sự bôi trơn có áp
  oil lubrication
  bôi trơn bằng dầu
  oil lubrication
  sự bôi trơn bằng dầu
  oil mist lubrication
  sự bôi trơn bằng bụi dầu
  oil shot lubrication
  sự bôi trơn tập trung
  oil spray lubrication
  sự bôi trơn bằng phun mù
  oil-free lubrication
  sự bôi trơn không dầu
  once-through lubrication
  sự bôi trơn liên tục
  one-shot lubrication
  hệ bôi trơn tập trung
  perfect lubrication
  bôi trơn hoàn hảo
  perfect lubrication
  sự bôi trơn hoàn toàn
  permanent lubrication
  sự bôi trơn thưòng xuyên
  pressure lubrication
  bôi trơn cưỡng bức
  pressure lubrication
  sự bôi trơn có áp
  pressure lubrication
  sự bôi trơn cưỡng bức
  prevention lubrication
  sự bôi trơn dự phòng
  pump-fed lubrication
  bôi trơn bằng bơm
  pump-fed lubrication
  bôi trơn cưỡng bức
  recirculating lubrication
  sự bôi trơn quay vòng
  recirculating lubrication
  sự bôi trơn tuần hoàn
  recirculation lubrication
  sự bôi trơn quay vòng
  recirculation lubrication
  sự bôi trơn tuần hoàn
  ring lubrication
  bôi trơn bằng vòng đầu
  ring lubrication
  sự bôi trơn bằng vòng
  ring oiler and chain lubrication
  sự bôi trơn bằng vòng dầu và xích
  self-lubrication
  sự tự bôi trơn
  separate lubrication
  sự bôi trơn cục bộ
  separate lubrication
  sự bôi trơn độc lập (không pha nhớt vào xăng)
  separate lubrication
  sự bôi trơn riêng rẽ
  splash (ing) lubrication
  sự bôi trơn bằng bể dầu
  splash lubrication
  sự bôi trơn kiểu nhúng
  splash lubrication
  sự bôi trơn tạt dầu
  splash lubrication
  sự bôi trơn văng toé
  spray lubrication
  sự bôi trơn phun mù
  steam lubrication
  sự bôi trơn hơi nước
  stream lubrication
  sự bôi trơn (bằng) tia
  submerged lubrication
  sự bôi trơn nhúng (bằng thùng dầu)
  sump-type lubrication
  sự bôi trơn kiểu lắng (bôi trơn động cơ)
  thick film lubrication
  sự bôi trơn màng dày
  thin lubrication
  sự bôi trơn màng mỏng
  upper cylinder lubrication
  bôi trơn phần trên xy lanh
  upper cylinder lubrication
  chất bôi trơn phần trên xi lanh
  viscous lubrication
  sự bôi trơn nhớt (bằng dầu quánh)
  waste lubrication
  sự bôi trơn kiểu dòng thải
  waste oil lubrication
  sự bôi trơn bằng dầu thải
  wheel flange lubrication
  việc bôi trơn gờ bánh xe
  wick feed lubrication
  sự bôi trơn bằng bấc
  wick lubrication
  bôi trơn bằng con len
  chất bôi trơn
  liquid lubrication
  chất bôi trơn lỏng
  lubrication fitting
  vòi bơm chất bôi trơn
  upper cylinder lubrication
  chất bôi trơn phần trên xi lanh
  dầu bôi trơn
  lubrication film
  màng dầu bôi trơn
  lubrication oil cooler
  bộ làm mát dầu bôi trơn
  lubrication pipe
  ống dẫn dầu bôi trơn
  mỡ bôi trơn
  sự bôi trơn
  atomized lubrication
  sự bôi trơn phun mù
  automatic lubrication
  sự bôi trơn tự động
  bearing lubrication
  sự bôi trơn ổ trục
  black-load lubrication
  sự bôi trơn bằng grafit
  boundary film lubrication
  sự bôi trơn màng mỏng
  boundary lubrication
  sự bôi trơn giới hạn
  boundary lubrication
  sự bôi trơn lớp biên
  boundary lubrication
  sự bôi trơn màng mỏng
  centinuous lubrication
  sự bôi trơn liên tục
  central lubrication
  sự bôi trơn tập trung
  centralized lubrication
  sự bôi trơn tập trung
  centrifugal lubrication
  sự bôi trơn li tâm
  centrifugal lubrication
  sự bôi trơn ly tâm
  chain lubrication
  sự bôi trơn xích
  circulation lubrication
  sự bôi trơn tuần hoàn
  clean oil lubrication
  sự bôi trơn bằng dầu sạch
  film lubrication
  sự bôi trơn màng
  film lubrication
  sự bôi trơn thủy động
  fog lubrication
  sự bôi trơn phun mù
  force feed lubrication
  sự bôi trơn bằng bơm
  force feed lubrication
  sự bôi trơn có áp
  force feed lubrication
  sự bôi trơn cưỡng bức
  forced feed lubrication
  sự bôi trơn có áp
  forced feed lubrication
  sự bôi trơn cưỡng bức
  forced lubrication
  sự bôi trơn bằng bơm
  forced lubrication
  sự bôi trơn có áp
  forced lubrication
  sự bôi trơn cưỡng bức
  forced-feed lubrication
  sự bôi trơn có áp
  forced-feed lubrication
  sự bôi trơn cưỡng bức
  fresh oil lubrication
  sự bôi trơn bằng dầu mới
  graphite lubrication
  sự bôi trơn bằng grafit
  gravity feed lubrication
  sự bôi trơn nhờ trọng lực
  gravity lubrication
  sự bôi trơn tự chảy
  hand lubrication
  sự bôi trơn bằng tay
  hand lubrication
  sự bôi trơn thủ công
  hard fat lubrication
  sự bôi trơn bằng mỡ
  hydrodynamic lubrication
  sự bôi trơn thủy động
  hydrostatic lubrication
  sự bôi trơn thủy tĩnh
  intermittent lubrication
  sự bôi trơn chu kỳ
  lubrication by felt pads
  sự bôi trơn nhờ đệm phớt
  manual lubrication
  sự bôi trơn bằng tay
  manual lubrication
  sự bôi trơn thủ công
  mechanical force feed lubrication
  sự bôi trơn (cơ học) cưỡng bức
  mechanical force feed lubrication
  sự bôi trơn có áp
  mechanical lubrication
  sự bôi trơn có áp
  mechanical lubrication
  sự bôi trơn cưỡng bức
  mist lubrication
  sự bôi trơn phun mù
  oil bath lubrication
  sự bôi trơn bằng bể dầu
  oil fog lubrication
  sự bôi trơn phun mù
  oil gun lubrication
  sự bôi trơn bằng ống bơm
  oil gun lubrication
  sự bôi trơn có áp
  oil lubrication
  sự bôi trơn bằng dầu
  oil mist lubrication
  sự bôi trơn bằng bụi dầu
  oil shot lubrication
  sự bôi trơn tập trung
  oil spray lubrication
  sự bôi trơn bằng phun mù
  oil-free lubrication
  sự bôi trơn không dầu
  once-through lubrication
  sự bôi trơn liên tục
  perfect lubrication
  sự bôi trơn hoàn toàn
  permanent lubrication
  sự bôi trơn thưòng xuyên
  pressure lubrication
  sự bôi trơn có áp
  pressure lubrication
  sự bôi trơn cưỡng bức
  prevention lubrication
  sự bôi trơn dự phòng
  recirculating lubrication
  sự bôi trơn quay vòng
  recirculating lubrication
  sự bôi trơn tuần hoàn
  recirculation lubrication
  sự bôi trơn quay vòng
  recirculation lubrication
  sự bôi trơn tuần hoàn
  ring lubrication
  sự bôi trơn bằng vòng
  ring oiler and chain lubrication
  sự bôi trơn bằng vòng dầu và xích
  separate lubrication
  sự bôi trơn cục bộ
  separate lubrication
  sự bôi trơn độc lập (không pha nhớt vào xăng)
  separate lubrication
  sự bôi trơn riêng rẽ
  splash (ing) lubrication
  sự bôi trơn bằng bể dầu
  splash lubrication
  sự bôi trơn kiểu nhúng
  splash lubrication
  sự bôi trơn tạt dầu
  splash lubrication
  sự bôi trơn văng toé
  spray lubrication
  sự bôi trơn phun mù
  steam lubrication
  sự bôi trơn hơi nước
  stream lubrication
  sự bôi trơn (bằng) tia
  submerged lubrication
  sự bôi trơn nhúng (bằng thùng dầu)
  sump-type lubrication
  sự bôi trơn kiểu lắng (bôi trơn động cơ)
  thick film lubrication
  sự bôi trơn màng dày
  thin lubrication
  sự bôi trơn màng mỏng
  viscous lubrication
  sự bôi trơn nhớt (bằng dầu quánh)
  waste lubrication
  sự bôi trơn kiểu dòng thải
  waste oil lubrication
  sự bôi trơn bằng dầu thải
  wick feed lubrication
  sự bôi trơn bằng bấc
  sự tra dầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X