• /hai´pə:bələ/

  Thông dụng

  Danh từ

  (toán học) Hypecbon

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hipebôn
  hyperbola of higher order
  hypebôn cấp cao
  equilateral hyperbola
  hypebôn [đều, vuông]
  equiangular hyperbola
  hypebôn [đều, vuông]
  focal hyperbola
  hypebôn tiêu
  geodesic hyperbola
  hypebôn trắc địa
  rectangular hyperbola
  hypebôn [đều, vuông]

  Xây dựng

  đường hy-pec-bôn

  Cơ - Điện tử

  Hipebôn

  Hipebôn

  Kỹ thuật chung

  hipebon
  conjugate axis of hyperbola
  trục ảo của hipebon
  equiangular hyperbola
  hipebon đều
  equiangular hyperbola
  hipebon vuông
  equilateral hyperbola
  hipebon đều
  equilateral hyperbola
  hipebon vuông
  focal hyperbola
  hipebon tiêu
  geodesic hyperbola
  hipebon trắc địa
  hyperbola of higher order
  hipebon cấp cao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X