• /dɔt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Của hồi môn
  Chấm nhỏ, điểm
  (ngôn ngữ học) dấu chấm (trên chữ i, j...); dấu chấm câu
  (âm nhạc) chấm
  Đứa bé tí hon; vật nhỏ xíu
  a dot of a child
  thằng bé tí hon
  off one's dot
  (từ lóng) ngu; tàng tàng, điên điên
  on the dot
  đúng giờ

  Ngoại động từ

  Chấm, đánh dấu chấm (trên chữ i, j...)
  dotted line
  dòng chấm chấm
  dotted quaver
  (âm nhạc) móc chấm
  Rải rác, lấm chấm
  to dot all over
  rải rác lấm chấm khắp cả
  sea dotted with ships
  mặt biển rải rác lấm chấm những con tàu
  (từ lóng) đánh, nện
  to dot someone in the eye
  đánh vào mắt ai
  to dot the i's and cross the t's
  đánh dấu chấm những chữ i và đánh dấu ngang những chữ t; bổ sung đầy đủ chi tiết làm cho nghĩa rõ ràng minh bạch
  dot and carry
  viết... và nhớ... (câu nói của các em nhỏ khi làm tính cộng)

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  điểm, chấm

  Toán & tin

  điểm || vẽ điểm

  Xây dựng

  dấu chấm điểm

  Điện lạnh

  đot

  Kỹ thuật chung

  dấu chấm
  điểm
  đốm
  giá đốt
  giá nung

  Kinh tế

  dấu chấm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X