• /ai'kɔnəklæst/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người bài trừ thánh tượng; người đập phá thánh tượng
  (nghĩa bóng) người đả phá những tín ngưỡng lâu đời (cho là sai lầm hoặc mê tín dị đoan)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X