• Thông dụng

  Thành Ngữ

  if you throw mud enough, some of it will stick
  nói xấu một trăm câu, thế nào cũng có người tin một câu

  Xem thêm stick

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X