• /´ignə¸mini/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính xấu xa, tính đê tiện, tính đáng khinh
  Tư cách đê tiện, tư cách đáng khinh; hành động đê tiện; hành động đáng khinh
  Sự nhục nhã, sự ô nhục

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X