• /¸impikju:ni´ɔsiti/

  Thông dụng

  Cách viết khác impecuniousness

  Danh từ
  Sự túng thiếu; tình cảnh túng thiếu

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X