• /prai´veiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tình trạng thiếu, tình trạng không có
  Tình trạng mất đi cái gì (không nhất thiết là quan trọng)
  she didn't find the lack of a car any great privation
  cô ta không cho rằng thiếu chiếc xe hơi là một sự mất mát lớn
  Sự thiếu thốn; cảnh thiếu thốn
  to live in privation
  sống trong cảnh thiếu thốn
  to suffer many privations
  chịu nhiều thiếu thốn


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X