• /´penjuri/

  Thông dụng

  Cách viết khác penuriousnessỵ

  Như penuriousness
  living in penury
  sống trong cảnh nghèo túng
  reduced to penury
  bị rơi vào cảnh cơ hàn


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X