• /pi´njuəriəsnis/

  Thông dụng

  Cách viết khác penuryỵ

  Danh từ
  Sự túng thiếu, sự cùng quẫn; cảnh túng thiếu, cảnh cùng quẫn, cơ hàn; tình trạng khan hiếm
  Sự keo kiết, sự bủn xỉn

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X