• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  hàng nhập

  Môi trường

  Chất nhập khẩu
  Những chất thải đô thị dạng rắn và các chất có thể tái chế được vận chuyển đến một tiểu bang hay địa phương để xử lý hay chuyển nhượng lần cuối (nhưng không bắt nguồn từ tiểu bang hay địa phương này).

  Kinh tế

  hàng hóa nhập khẩu
  hàng nhập
  duty-free imports
  hàng nhập khẩu miễn thuế
  excess of imports over exports
  số hàng nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu
  free imports
  hàng nhập khẩu miễn thuế
  general imports
  hàng nhập khẩu thông thường
  invisible imports
  hàng nhập vô hình
  protected imports
  hàng nhập khẩu phải thu thuế có tính bảo hộ
  retained imports
  hàng nhập để dùng
  retained imports
  hàng nhập thuần túy
  special imports
  hàng nhập khẩu thuần túy
  tax-free imports
  hàng nhập khẩu miễn thuế
  visible imports
  hàng nhập hữu hình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X