• /'vizəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hữu hình, thấy được, có thể nhìn thấy, có thể thấy; trong tầm mắt
  visible to naked eye
  thấy được bằng mắt trần (không cần kính hiển vi...)
  to become visible
  xuất hiện
  (nghĩa bóng) có thể nhận thấy được, có thể xác định được, hiển nhiên, rõ ràng, rõ rệt
  without visible cause
  không có nguyên nhân rõ ràng
  visible improvements
  những sự cải thiện rõ rệt
  Sẵn sàng tiếp khách

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  (adj) nhìn thấy, thấy được, rõ nét, rõ

  (adj) nhìn thấy, thấy được, rõ nét, rõ

  Toán & tin

  có thể thấy được

  Kỹ thuật chung

  khả kiến
  visible light spectrum
  quang phổ khả kiến
  visible radiation
  tia bức xạ khả kiến
  nhìn thấy
  light (visiblelight)
  ánh sáng (nhìn thấy)
  visible arc
  cung nhìn thấy được
  visible condensation
  ngưng tụ được nhìn thấy
  visible crack
  vết nứt nhìn thấy được
  visible face
  mặt nhìn thấy
  visible laser lines
  đường laze nhìn thấy
  visible light
  ánh sáng nhìn thấy
  visible light spectrum
  phổ ánh sáng nhìn thấy
  visible page
  trang nhìn thấy
  visible region
  miền nhìn thấy
  visible spectrum
  phổ nhìn thấy
  visible transition line
  đường chuyển tiếp nhìn thấy
  visible transition line
  đường rẽ nhìn thấy
  visible transition line
  đường vượt ngang nhìn thấy
  nhìn thấy được
  visible arc
  cung nhìn thấy được
  visible crack
  vết nứt nhìn thấy được

  Kinh tế

  có thể thấy được
  hiển nhiên
  thirty-day visible supply
  nguồn cùng hiển nhiên trong vòng 30 ngày
  hàng hóa hữu hình (mậu dịch xuất nhập khẩu)
  hữu hình
  visible balance
  cán cân hữu hình
  visible balance
  cán cân mậu dịch hữu hình
  visible exports
  xuất khẩu hữu hình
  visible exports and imports
  xuất nhập khẩu hữu hình
  visible imports
  hàng nhập hữu hình
  visible imports
  nhập khẩu hữu hình
  visible means
  tài sản hữu hình
  visible reserve
  dự trữ hữu hình
  visible reserves
  dự trữ hữu hình
  rõ ràng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X