• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  bảo vệ
  được bảo vệ
  protected area
  khu được bảo vệ
  protected area
  khu vực được bảo vệ
  protected area
  vùng được bảo vệ
  protected band
  dải được bảo vệ
  protected cable
  cáp được bảo vệ (có vỏ bọc)
  protected construction
  công trình được bảo vệ
  protected escape route
  lối thoát được bảo vệ
  protected external stairway
  cầu thang ngoài được bảo vệ
  protected field
  trường được bảo vệ
  protected location
  vùng được bảo vệ
  protected master
  máy chủ được bảo vệ
  protected resource
  tài nguyên được bảo vệ
  protected storage
  bộ nhớ được bảo vệ
  protected zone
  vùng được bảo vệ
  RACF protected
  được bảo vệ bằng RACF

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X