• /¸pɔsi´biliti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khả năng; sự có thể, tình trạng có thể
  possibility and reality
  khả năng và hiện thực
  to be within the bounds of possibility
  trong phạm vi khả năng
  there is a very fair possibility of his coming
  rất có khả năng anh ấy đến
  Triển vọng, sự kiện có thể xảy ra
  changing jobs is one possibility
  thay đổi công việc là một việc có thể xảy ra
  Tiềm năng, khả năng được dùng, khả năng được cải thiện

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sự có thể

  Toán & tin

  khả năng; tính có thể
  consumption possibility
  (toán kinh tế ) khả năng tiêu dùng

  Kỹ thuật chung

  khả năng
  consumption possibility
  khả năng tiêu dùng
  oil possibility
  khả năng có dầu
  possibility function
  hàm khả năng
  possibility of milling machine
  khả năng của máy phay
  possibility of reverter
  khả năng có thể đảo ngược

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X