• (đổi hướng từ Elections)
  /i´lekʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bầu cử; cuộc tuyển cử
  a general election
  cuộc tổng tuyển cử
  presidential elections
  cuộc bầu cử tổng thống
  (tôn giáo) sự chọn lên thiên đường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X