• /¸inkəm´plaiənt/

  Thông dụng

  Cách viết khác incompliable

  Tính từ
  Không chìu, không phục tùng mệnh lệnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X